Skole-kirke-samarbejde

Gode fælles oplevelser i skoleåret 2022/2023

Påskevandring for Sinding skole 2019

Skole-kirke-samarbejde

Flere gange i løbet af året har vi i kirken besøg af elever fra Sinding-Ørre Midtpunkt, både fra dagplejen, Hvepsereden og skolen.

I skoleåret 2022/2023 har vi en målsætning om at gøre lidt ekstra ud af samarbejdet, ud over vores årlige børnegudstjenester før juleferien.

Indskolingen besøger kirken 6 gange i forbindelse med højtiderne/aktuelle begivenheder og i en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion kommer vi omkring emner som ensomhed og fællesskab, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv. I løbet af foråret vil de ældste børnehavebørn også deltage i projektet som en del af førskole-forberedelsen.

I galleriet herunder ses billeder fra førskolen og indskolingens besøg i forbindelse med pinsen 2022

3.4. klasse kører et selvstændigt minikonfirmandforløb i løbet af september og oktober og de ældste elever vil efter planen arbejde med lokalhistorie med udgangspunkt i Ørre kirke.

Huset og Bussen (specialtilbud på Sinding skole) vil deltage i hhv et specielt tilrettelagt minikonfirmandforløb og et undervisningforløb med udgangspunkt i bibelfortælling.

Desuden kommer præst, organist og kirke-og kulturmedarbejder på ugentligt besøg på skolen i forbindelse med morgensang hver tirsdag, hvor vi vil synge nyere og børnevenlige salmer.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med hele Sinding-Ørre Midtpunkt