En sidste vilje

Sinding kirke

Når man dør, er det en stor hjælp for ens nærmeste, hvis man forinden har gjort sig tanker om gravsted og begravelse.
Som en hjælp til denne snak, har vi lavet et dokument, man kan udskrive og udfylde - alene eller sammen med sine kære.

Find dokumentet, Min sidste vilje, her

Det kan f.eks. være fint at få talt om:
Ønske om kirkegård: Som udgangspunkt hører man til kirkegården, i det sogn man bor.
Ønsker man at blive begravet andetsteds, så er det vigtigt at undersøge, om det er muligt.
Ønske om kremation eller kistebegravelse.
Ønske om gravsted. Skal det være et gravsted med hæk omkring, eller skal det være i plænen.
Muligheder på kirkegården, hvor man hører til?

Skal der medvirke en præst? Er man medlem af folkekirken, da er udgangspunktet, at sognets præst og kirkens betjening medvirker ved en begravelses-højtidelighed i kirken. Har man særlige ønsker i forhold til indholdet i højtideligheden, så kan det anbefales at undersøge, om det er muligt.

Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke mulighed for en højtidelighed i kirken. Da vil det være en stor hjælp for ens nærmeste pårørende, at man har fortalt dem eller skrevet ned, hvordan man ønsker sin begravelse tilrettelagt.

Hvilke muligheder er der på kirkegårdene i Ørre og i Sinding? Det vil vi gerne fortælle nærmere om. Du er altid velkommen til at kontakte vores kirkegårdsleder, Kristian Hoffmann for at høre om mulighederne.

Kontakt Kristian Hoffmann - 29782297