Det sker

Babysalmesang i Sinding kirke

Onsdage kl. 10.00 - opstart d. 24. august

Babysalmesang i Sinding kirke

BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke

Søndag d. 30. oktober kl. 10.00

BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke

SogneBio "The Master"

Ørre kirkehus torsdag d. 24. november

SogneBio

Minikonfirmand i Ørre kirke

Torsdage kl. 13.00 fra 1. september

Minikonfirmand i Ørre kirke

Spil dansk sangaften

Sinding forsamlingshus tirsdag d. 1. november kl. 19.30

Spil dansk sangaften