Babysalmesang i Sinding kirke

Onsdage kl. 10.00

Babysalmesang i Sinding kirke

I Sinding Kirke har du mulighed for at give din baby en sanselig oplevelse med sang og musik, når vi i henover vinteren tilbyder babysalmesang for alle interesserede forældre og deres barn.

Målgruppen er især fra 2 måneder til ca. 1 år. Organist Hanne Jensen og kirke- og kulturmedarbejder Hanne Lynderup leder forløbet.

Strukturen vil stort set være ens hver gang, og vi koncentrerer os om et fast udvalg af salmer, sange, remser og aktiviteter, så både børn og voksne hurtigt bliver fortrolige med materialet. Desuden indgår Fadervor med tegn som en del af forløbet.

Vi synger ofte kun et enkelt vers af salmerne, så de hurtigt læres og gentages mange gange. De øvrige aktiviteter er ligeledes enkle, så man kan synge og lege videre med sit barn derhjemme.  

At deltage med sit barn i babysalmesang kræver ingen specielle sang- eller musikkundskaber. Dit barn elsker at lytte til din stemme uanset hvordan du mener, du synger. Det meningsfulde samvær med din baby er i fokus, og salmernes og musikkens specielle sprog sammen med den faste struktur medfører et helt unikt nærvær mellem forælder og barn.         

Praktiske oplysninger

Babysalmesang foregår i Sinding kirke onsdag formiddag fra kl. 10.00 og ca. 45 min. frem.

Herefter er der hyggeligt samvær i eller udenfor kirkehuset indtil ca. kl. 11.30, hvor der er mulighed for at pusle og amme, eller hvad man nu har brug for efter aktiviteten i kirken.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.