Kalender

Gudstjeneste
Arrangement

28okt

Minikonfirmand i Ørre kirke
Ørre Kirke
10:00

31okt

Sinding Kirke: Minikonfirmandafslutning og BUSK
Lasse Bøgh Madsen
10:00

4nov

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

7nov

Sinding Kirke: Allehelgensgudstjeneste
Lasse Bøgh Madsen
10:00

7nov

Ørre Kirke: Allehelgensgudstjeneste
Lasse Bøgh Madsen
15:30

11nov

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00
Sognebio "Lille sommerfugl"
Sinding Kirkehus
18:00

14nov

Ørre Kirke: Gudstjeneste
Lasse Bøgh Madsen
08:45

21nov

Sinding Kirke: Gudstjeneste
Lasse Bøgh Madsen
10:00

25nov

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

28nov

Ørre Kirke: Morgengudstjeneste
Daniel Dørken Kristiansen
08:45

2dec

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

5dec

Ørre Kirke: Gudstjeneste
Lasse Bøgh Madsen
10:00

7dec

Julekoncert i Sinding kirke v/ Mette Jacobsen, Flemming Doktor og Peder Østerby
Sinding Kirke
19:00

9dec

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

2jan

Sinding Kirke: Helligtrekongersgudstjeneste i Sinding kirke
Lasse Bøgh Madsen
19:00

6jan

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

13jan

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

20jan

Babysalmesang i Sinding kirke
Sinding Kirke
10:00

10feb

Se mulighederne i landsbyen v/ Søren Vester, Thise
Sinding forsamlingshus
19:00