Søndag d. 2. juni 2019, Kl. 09:30 til kl. 11:30

Ebbe Larsen, forstander på Møltrupoptagelseshjem er gæsteprædikant ved dette års byfestgudstjeneste i SØ-grillen. 

Efter gudstjenesten er er menighedsrådet vært ved morgenkaffe og rundstykker i Sinding forsamlingshus, hvor også Ebbe medvirker under overskriften: "Når vi går i beåndede fædres spor, står vi i nutiden med rod i fortiden og kigger ind i fremtiden."

Medvirkende
Ebbe Larsen, Møltrup Optagelseshjem
Sted
SØ-grillen og Sinding forsamlingshus
Pris
gratis