Sinding kirke

Sinding kirke

Sinding Kirke er en såkaldt vejkirke. Det betyder, at kirken i sommerhalvåret er åben for besøg i dagtimerne. Om vinteren kan der aftales åbning af kirken med graveren.

Sinding Kirke kan ikke ses fra landevejen, men ligger i en helt utrolig idyl i det vestjyske, på en bakketop og dog i læ af høje løvfældende træer. Kirken har hørt under herregården Sindinggård, der ligger øst for kirken. Kirkebyggeriet er bekostet herfra og meget af inventaret ligeledes.

Sinding kirke er viet Sankt Mikael. Kirkens ældste afsnit omfatter kor og skib fra omkring år 1200. Af det senmiddelalderlige tårn er underdelen bevaret. Overdelen blev nedbrudt omkring 1720, men er i 1966 blevet erstattet af en ny. Våbenhuset menes opført omkring 1850. I skibets sydmur er indsat en romansk dør overligger med figurrelieffer.

Sidst i 1960'erne blev der bygget tårn på den indtil da kullede kirke.