Ørre Kirke er en såkaldt vejkirke. Det betyder, at kirken i sommerhalvåret er åben for besøg i dagtimerne. I vinterhalvåret er man også velkommen til at besøge kirken, men da må man kontakte personale eller menighedsråd for at aftale at få låst op.

Et beskedent og alligevel ganske malerisk bygningsværk. Sådan kan man beskrive Ørres lille, kullede (det vil sige tårnløse) kirke. Kirkens oprindelse kan ikke fastslås præcist, men den er formentlig fra omkring 1250. Kor og skib er i romansk stil, og koret er ældst, mens våbenhuset er nyere - formentlig opført i 1700-tallet. Klokkestabelen er fra 2013.

  

Koret er rejst af granitkvadre, mens skibet er af rå kampesten. Våbenhuset er af tegl, deriblandt en del munkesten. Taget på sydsiden af koret og skibet er af bly, mens der er tegl på det meste af nordsiden.

Den gamle klokke hænger i en galge med tag på kirkens vestgavl, og den er fra slutningen af 1400-tallet. Den bruges nu kun ved højmesser og til højtider.

I 2013 blev den nye klokkestabel opført - det var nødvendigt at tænke nyt for at kunne etablere automatisk ringning også ved Ørre Kirke - og vi er meget glade for resultatet.

Ørre Kirke gennemgik i 2016 en gennemgribende renovering indvendig med nye farver, ny udsmykning osv.

Se mere om dette her