Jytte Hoffmann

Formand


Kroghøjvej 4, 7400 Herning
Tlf: 9713 6062
Mobil: 4014 9419
Email: jytte.bjarne@fibermail.dk

 

 

Carsten Johannessen

Næstformand, kirkeværge

Foldagervej 10, Ørre, 7400 Herning
Tlf. 3013 1447
Email: johannessen.carsten@gmail.com 
 

 
 

Elly Knudsen

Kasserer
Ørrevej 5B, Sinding, 7400 Herning
Tlf. 2033 6067
elly@knudsen.mail.dk 

 

 

Kurt Kleon Jeppesen

Sekretær
Asbjergvej 12, 7400 Herning
Tlf. 9713 6102
Mobil: 4215 2244
Email: kleonjeppesen@gmail.com

 

 

Søren Kiilerich

Kontaktperson
Avlumvej 2, Nybro, 7400 Herning
Tlf: 9713 6603
Mobil: 2232 1404
Email: s-kiilerich@fibermail.dk

 

Uden for rådet:

Alvin Justesen

Kirkeværge 

Ørrevej 6, Sinding, 7400 Herning
Tlf: 97 13 62 08
Email:ta.justesen@mail.dk

 

Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige. Det fremgår af kalenderen, hvornår der er møder.
Referater fra det seneste rådsmøde kan ses på opslagstavler i kirkehusene - eller HER: Møder og referater


Nyt menighedsråd valgt i Ørre-Sinding

Ørre-Sinding sogn har valgt nyt menighedsråd.
Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent, d. 27. november 2016.

Det nye råd har konstitueret sig således:

Formand: Jytte Hoffmann
Næstformand: Carsten Johannessen
Kontaktperson: Søren Kiilerich
Kasserer: Elly Knudsen
Sekretær: Kurt Kleon Jeppesen
Kirkeværger: Alvin Justesen (uden for rådet) og Carsten Johannessen
Stående udvalg: Elly Knudsen, Søren Kiilerich og Kurt Jeppesen
Præstegårdsudvalg: Carsten Johannessen og Alvin Justesen
Underskriftsberettigede: Elly Knudsen og Jytte Hoffmann
Valgbestyrelse: Kurt Jeppesen, Elly Knudsen og Søren Kiilerich

Øvrige udvalg vælges på første møde i funktionsperioden - tirsdag d. 10. januar 2017.

Som stedfortrædere er valgt:

Lene Johansen
Tove Justesen
Henny Dam