Nyt menighedsråd valgt i Ørre-Sinding

Ørre-Sinding sogn har valgt nyt menighedsråd.
Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent, d. 27. november 2016.

Det nye råd har konstitueret sig således:

Formand: Jytte Hoffmann
Næstformand: Carsten Johannessen
Kontaktperson: Søren Kiilerich
Kasserer: Elly Knudsen
Sekretær: Kurt Kleon Jeppesen
Kirkeværger: Alvin Justesen (uden for rådet) og Carsten Johannessen
Stående udvalg: Elly Knudsen, Søren Kiilerich og Kurt Jeppesen
Præstegårdsudvalg: Carsten Johannessen og Alvin Justesen
Underskriftsberettigede: Elly Knudsen og Jytte Hoffmann
Valgbestyrelse: Kurt Jeppesen, Elly Knudsen og Søren Kiilerich

Øvrige udvalg vælges på første møde i funktionsperioden - tirsdag d. 10. januar 2017.

Som stedfortrædere er valgt:

Lene Johansen
Tove Justesen
Henny Dam

Vi ønsker det nye råd rigtig god arbejdslyst!