Blanket til genindmeldelse i folkekirken kan du finde ved at klikke her.

Blanketten udskrives, udfyldes og afleveres til sognepræsten, hvorefter genindmeldelsen registreres i CPR-registret.

Læs mere om medlemskab af folkekirken ved at klikke på menupunktet ovenfor.